Bình lọc nước mini: Những ưu điểm vượt trội và cách sử dụng, bảo quản

20/01/2021 10:34
Bình lọc nước mini Barrier thực hiện chu trình lọc với lõi lọc Nano Plus hiện đại. Có khả năng chỉ lọc những thành phần độc hại, giữ lại thành phần vi khoáng có lợi và có thể thay sau quá trình sử dụng. Lõi lọc có thể giúp bạn lọc cho nhiều nguồn nước khác nhau. Như nước giếng, nước sông, nước máy bơm… Giúp bạn thuận tiện và linh động với nguồn nước nơi mình sống.