Muối hoàn nguyên Ấn Độ nhập khẩu

Liên hệ

  • Muối dạng viên nén
  • Dạng tan chậm
  • Đóng bao 25kg
  • Chuyên dùng để hoàn nguyên cho các hệ làm mềm nước, xử lý nước cứng gia đình và công nghiệp

Xem thêm

Chat Zalo
Yêu cầu gọi lại