Mangan greensand (Cát Mn) vật liệu lọc nước giếng khoan tốt nhất

Liên hệ

  • Chuyên dùng để xử lý Asen và các kim loại nặng trong nước giếng khoan
  • Xử lý sắt và Mangan hoàn hảo
  • Đóng bao 25kg.
  • Thường được gọi là cát mangan
  • Hạt filox là 1 dạng khác của mangan greensand, gọi là hạt tẩm

Xem thêm

Chat Zalo
Yêu cầu gọi lại